Menu +

Geschiedenis

Stichting “De Meer Zwemmers” is op 10 juli 2001 opgericht. Haar doelstelling is om kinderen die niet in het reguliere zwemonderwijs passen, de gelegenheid te geven een zwemdiploma te halen. En als dat niet lukt of kan ze op zijn minst de zwemkunst bij te brengen, zodat als zij in het water terecht komen ze toch voldoende techniek hebben om veilig uit het water te komen.

De kinderen die hiervoor in aanmerking komen zijn zij die door een (kleine) beperking (verstandelijk of lichamelijk) niet in het reguliere zwemonderwijs passen bijvoorbeeld: (licht) autistische kinderen, ADHD-kinderen of kinderen met het syndroom van Down. Soms ook “normale” kinderen die in het reguliere zwemonderwijs niet mee kunnen komen.

Voordat er begonnen wordt met de zwemlessen zal een intakegesprek worden gehouden om aandachtspunten door te nemen.

We geven les in het recreatie- en het wedstrijdbad en leiden op voor het KNZB diploma SuperSpetters .

De minimumleeftijd om te starten met de lessen is 5 jaar. Het inschrijven kan natuurlijk eerder want u moet rekening houden met een wachttijd van ongeveer 12 maanden.